خانه > دیوار پوش فومی

نمایش دادن همه 7 نتیجه

دیوار پوش پشت چسب دار سه بعدی طرح لوزی

80,000 تومان
دیوار پوش پشت چسب دار سه بعدی طرح لوزی ابعاد 70*70 مزایا:
 • عایق حرارت
 • عایق صدا
 • ضد باکتری
 • نسوز(خودسوز)
 • برش آسان (کاتر و قیچی)
 • نصب سریع و آسان (بدون نیاز به نصاب)
 • انعطاف پذیری بالا
 • سبک
 • ضد لک
 • ضد حشره

دیوار پوش پشت چسب دار سه بعدی طرح هشت پر

80,000 تومان
دیوار پوش پشت چسب دار سه بعدی طرح هشت پر ابعاد 70*70 مزایا:
 • عایق حرارت
 • عایق صدا
 • ضد باکتری
 • نسوز(خودسوز)
 • برش آسان (کاتر و قیچی)
 • نصب سریع و آسان (بدون نیاز به نصاب)
 • انعطاف پذیری بالا
 • سبک
 • ضد لک
 • ضد حشره

دیوار پوش پشت چسب دار سه بعدی طرح گل

80,000 تومان
دیوار پوش پشت چسب دار سه بعدی طرح گل ابعاد 70*70 مزایا:
 • عایق حرارت
 • عایق صدا
 • ضد باکتری
 • نسوز(خودسوز)
 • برش آسان (کاتر و قیچی)
 • نصب سریع و آسان (بدون نیاز به نصاب)
 • انعطاف پذیری بالا
 • سبک
 • ضد لک
 • ضد حشره

دیوار پوش پشت چسب دار سه بعدی طرح چهار پر

80,000 تومان
دیوار پوش پشت چسب دار سه بعدی طرح چهار پر ابعاد 70*70 مزایا:
 • عایق حرارت
 • عایق صدا
 • ضد باکتری
 • نسوز(خودسوز)
 • برش آسان (کاتر و قیچی)
 • نصب سریع و آسان (بدون نیاز به نصاب)
 • انعطاف پذیری بالا
 • سبک
 • ضد لک
 • ضد حشره

دیوار پوش پشت چسب دار سه بعدی طرح بامبو

80,000 تومان
دیوار پوش پشت چسب دار سه بعدی طرح بامبو ابعاد 70*70 مزایا:
 • عایق حرارت
 • عایق صدا
 • ضد باکتری
 • نسوز(خودسوز)
 • برش آسان (کاتر و قیچی)
 • نصب سریع و آسان (بدون نیاز به نصاب)
 • انعطاف پذیری بالا
 • سبک
 • ضد لک
 • ضد حشره

دیوار پوش پشت چسب دار سه بعدی طرح حصیر

80,000 تومان
دیوار پوش پشت چسب دار سه بعدی طرح حصیر ابعاد: 70*70 مزایا:
 • عایق حرارت
 • عایق صدا
 • ضد باکتری
 • نسوز(خودسوز)
 • برش آسان (کاتر و قیچی)
 • نصب سریع و آسان (بدون نیاز به نصاب)
 • انعطاف پذیری بالا
 • سبک
 • ضد لک
 • ضد حشره

دیوار پوش پشت چسب دار سه بعدی طرح آجر

80,000 تومان
ابعاد 70*77 مزایا:
 • عایق حرارت
 • عایق صدا
 • ضد باکتری
 • نسوز(خودسوز)
 • برش آسان (کاتر و قیچی)
 • نصب سریع و آسان (بدون نیاز به نصاب)
 • انعطاف پذیری بالا
 • سبک
 • ضد لک
 • ضد حشره